Newsroom

Articles

עברית
English
עברית
עברית
English

החברה שרוצה להוזיל לכם את המשלוח מחו”ל מגייסת 15 מיליון דולר

חברת AiDock משלבת בינה מלאכותית בהצהרה למכס על מנת לקצר זמנים ולחסוך כסף ללקוחות. המייסד תומר שמיר: “שיעור הדיוק של עמילות מכס בעולם הוא 75%. במערכת שלנו השיעור הוא 95% מהיום הראשון והוא משתפר בהדרגה”

צוות AiDock. “המערכת מפנה את העובדים האנושיים למשימות החשובות באמת” | צילום: AiDock, יח”צ

אין הרבה נושאים יותר משעממים, כביכול, ממכס. אבל בסוף מדובר ברכיב מהותי בכלכלה הגלובלית וגם בצוואר בקבוק משמעותי בסחר הבינלאומי. חברת AiDock הוקמה ב-2018 עם התובנה הזו. “אחד מצווארי הבקבוק המשמעותיים בשרשרת האספקה העולמית הוא ההצהרה למכס”, מסביר אדי גלנצן, מייסד שותף ומנכ”ל AiDock. “מדובר בפעילות שכמעט בכל העולם, גם בחברות המתקדמות ביותר, מתבצעת בשיטות מאוד מסורבלות, באופן שלוקח 60-30 דקות למשלוח, ובעלויות של
עשרות דולרים להצהרה. זה אולי לא נשמע הרבה, אבל כשמכפילים את זה במיליוני משלוחים לחברה לא גדולה בכל שנה – מדובר במספרים אסטרונומיים”.

מה שהחברה עושה, בהפשטה, הוא לקחת את שטר המטען של משלוח, שהוא כמעט תמיד על נייר פיזי, לחלץ מתוכו בטכנולוגיות זיהוי טקסט (OCR) את הפריטים השונים, לסווג אותם לפי ספר המכס, יש דבר כזה, ולכתוב מה חובות המיסוי והיתרי היבוא שלהם. “אני אתן לך דוגמה. חברה מסוימת ניסתה להביא רכיב פלסטיק לבר מים שלה. עמיל המכס ביקש לשלם 12% מס על הפריט. אנחנו נכנסנו לתמונה ואמרנו שיש פה טעות, אם זה חלק ייעודי למכונה, המס אמור להיות אפס”. את הדברים אומר תומר שמיר, מייסד שותף וסמנכ”ל התפעול בחברה, שגדל בתעשייה הזו. “או מקרה של יבואן שהביא רפידות ברקס. עמיל המכס טען שצריך אישור משרד התחבורה למוצר וקבע מס של 40%. אבל מכיוון שלא מדובר ב-Kit שלם אלא רק ברפידות בלם, לא צריך לשלם מס ולא צריך אישורים. עמיל המכס תמיד הולך על ה-Safe side, כדי שהמכס לא יבוא אליו בטענות”.

מדובר בכסף גדול, מדגיש שמיר: “בעולם, שיעור הדיוק של עמילות מכס עומד על 75%. בקנדה חקרו את זה וגילו תשלום עודף שנתי של 700 מיליארד דולר בגלל מיסוי יתר. במערכת שלנו שיעור הדיוק הוא 95% מהיום הראשון והוא משתפר בהדרגה. אבל יש למערכת שלנו גם את האפשרות להגיד ‘אני לא יודעת’ או ‘לא בטוחה’ בפריט, וכאן משתלב העובד האנושי. אבל הוא משקיע את הזמן שלו רק במה שנחוץ, והמערכת לומדת ממנו”.

תומר שמיר: “בעקבות הקורונה כולם מבינים מה זו שרשרת אספקה ומה המשמעות של אוניה שנתקעת. אנחנו פותרים בעיות של עבודה ידנית וחוסר דיוק של עמילי מכס בקביעת המס הנכון. בסוף זה קשור ליוקר המחיה כי חוסר היעילות של שרשרת האספקה מגולם במחיר העגבניה או הטלוויזיה שאתה רוכש”

גלנצן מסביר שהבינה המלאכותית שפיתחו אינה מיועדת להחליף את העובדים אלא לסייע להם להגדיל תפוקות. “המערכת שלנו בנויה מסדרה של עובדים וירטואליים, מתקשרת בעצמה עם הספקים והמשלחים, ולמעשה עושה עבור העובדים האנושיים את כל העבודה השחורה ומפנה אותם למשימות החשובות באמת”. מלבד זה, AiDock יודעת לזהות אנומליות במשלוח: “אם עכשיו קיבלתי חשבונית על מברשת שיניים אבל היא במשקל 10 קילו ובערך של 1,500 דולר, אז מדובר כנראה בהונאה”, מסביר שמיר. זה יכול להיות גם חמור מכך – ניסיון הברחה, פשיעה חמורה וכן הלאה. בפעילות זו היא מתחרה בחברה ישראלית אחרת: אולטרה.

שמיר קושר בין המשימה של החברה לבין יוקר המחיה: “הקורונה עזרה לנו במובן זה שעכשיו כולם מבינים מה זו שרשרת אספקה ומה המשמעות של אוניה שנתקעת – זה החלב בסופר שעולה יותר כסף. אנחנו פותרים בעיות של עבודה ידנית וחוסר דיוק של עמילי מכס בקביעת המס הנכון, ובסוף זה קשור ליוקר המחיה, כי חוסר היעילות של שרשרת האספקה מגולם במחיר העגבניה או הטלוויזיה שאתה רוכש”.

אדי גלנצן, מנכ”ל AiDock. “בקנדה גילו תשלום עודף שנתי של 700 מיליארד דולר בגלל מיסוי יתר” | צילום: AiDock, יח”צ

AiDock רצה בשנה הראשונה לחייה על בסיס מקורות המימון של עצמה. אחר כך היא גייסה 5 מיליון דולר וכעת היא מכריזה על סבב נוסף של 15 מיליון דולר. את הסבב הובילה קבוצת ההשקעות הבריטית “קרלטון-ג’יימס” לפי שווי של 75 מיליון דולר. “בחרנו לא ללכת עם קרנות הון סיכון כדי לקבל מקסימום מימון במינימום מניות”, מסביר שמיר. לחברה חמישה לקוחות גדולים מתחום השילוח או המכס ביניהם UPS ו-SGS, וכן לקוחה יפנית שמשתמשת ביכולות שלה לטובת ביטוח ימי. לחברה 32 עובדים.

גלנצן מסכם: “כבר היום הטכנולוגיה שלנו מסייעת לחברות שילוח מהגדולות בעולם לייעל תהליכים, לקצר אותם ולהכפיל תפוקות. ההשקעה תסייע לנו בחדירה לשווקים נוספים, בהם אנגליה, יפן ומקסיקו, באופן שהולך לחולל מהפכה בשרשרת האספקה העולמית”.

The company that wants to discount your shipping from abroad is raising 15 million dollars

The AiDock company integrates artificial intelligence in the customs declaration in order to shorten times and save money for customers. Founder Tomer Shamir: “The accuracy rate of customs clearance in the world is 75%. In our system, the rate is 95% from the first day and it is gradually improving”

AiDock team. “The system directs the human workers to the really important tasks” | Photo: AiDock, public relations

There are not many subjects more boring, so to speak, than customs. But in the end, this is an essential component of the global economy and also a significant bottleneck in international trade. AiDock was founded in 2018 with this insight. “One of the significant bottlenecks in the global supply chain is the customs declaration,” explains Eddie Galantzan, co-founder and CEO of AiDock. “This is an activity that almost all over the world, even in the most advanced companies, is carried out using very cumbersome methods, in a way that takes 30-60 minutes to ship, and at a cost of tens of dollars per declaration. It may not sound like much, but when you multiply it by millions of shipments to a small company every year – these are astronomical numbers.”

What the company does, in the abstract, is to take the waybill of delivery, which is almost always on physical paper, extract from it with text recognition technologies (OCR) the various items, classify them according to the customs book, there is such a thing, and write down what their tax obligations and import permits are. “I’ll give you an example. A certain company tried to bring a plastic component to its water bar. The customs broker asked to pay 12% tax on the item. We went into the picture and said that there is a mistake here, if it is a designated part for the machine, the tax should be zero.” This is said by Tomer Shamir, co-founder and COO of the company, who grew up in this industry. “Or the case of an importer who brought Berks pads. The customs broker claimed that the approval of the Ministry of Transport for the product was needed and set a tax of 40%. But since it’s not a complete kit but only brake pads, you don’t have to pay tax and you don’t need permits. The customs broker always goes for the safe side, so that the customs don’t come to him with complaints.”

This is big money, Shamir emphasizes: “Globally, the accuracy rate of customs brokerage is 75%. In Canada, they investigated this and discovered an annual excess payment of $700 billion because of over-taxation. In our system, the accuracy rate is 95% from the first day and it is gradually improving. But our system also has the ability to say ‘I don’t know’ or ‘I’m not sure’ in the item, and this is where the human worker fits in. But he only invests his time in what is necessary, and the system learns from him.”

Tomer Shamir: “In the wake of the coronavirus, everyone understands what a supply chain is and what it means to have a ship that gets stuck. We solve problems of manual work and inaccuracy of customs brokers in determining the right tax. In the end it has to do with the cost of living because the inefficiencies of the supply chain are embodied in the price of the tomato or television you purchase.”

Galantzan explains that the artificial intelligence they developed is not intended to replace employees but to help them increase productivity. “Our system is made up of a series of virtual workers, communicates itself with suppliers and shippers, and actually does all the dirty work for human workers and directs them to the tasks that really matter.” Apart from this, AiDock knows how to identify anomalies in shipping: “If I just received an invoice for a toothbrush but it weighs 10 pounds and about $1,500, then it’s probably a scam,” explains Shamir. ” It can also be even worse – attempted smuggling, serious crime and so on. In this activity, it competes with another Israeli company: Ultra.

Shamir links the company’s mission and the cost of living: “Corona has helped us in the sense that now everyone understands what a supply chain is and what the meaning of a stuck ship is – it is the milk in a writer who costs more money. And in the end it is related to the cost of living, because the inefficiency of the supply chain is embodied in the tomato or television price you purchase. “

Eddie Galantzan, CEO of AiDock. “In Canada they discovered an annual excess payment of 700 billion dollars due to excessive taxation” | Photo: AiDock, PR

Aidock ran in the first year of her life based on the sources of funding itself. Then she raised $ 5 million and is now announcing another $ 15 million round. The round was led by the British investment group “Carlton-James” at a value of $ 75 million. “We chose not to go with venture capital funds to get maximum funding with shares,” Shamir explains. The company has five largest shipping or customs in the area of ​​UPS and SGS, as well as a Japanese client who uses its capabilities for marine insurance. The company has 32 employees.

Granan concludes: “Today, our technology helps companies in the world’s largest processes, shorten them and double outputs. The investment will help us penetrate other markets, including England, Japan and Mexico, in a way that is going to revolutionize the global supply chain.”

Videos

Join Our Newsletter

Stay connected with us by subscribing to our newsletter today, and receive the most recent updates, special offers, and news!